မေ 11, 2018

ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် သီသြလော်ဂျီပညာဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ခရစ်ယာန်ဓမ္မပညာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ မေလ(၈-၁၂)ရက်အထိ မြစ်ကြီးနားမြို့နောင်နနန်းဓင်္မံတက္ကသိုလ်တွင် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နှစ်ခြင်းကျမ်းစာကျောင်းများမှ ဆရာဆရာမများ ဓမ္မကထိကများ ပါ၀င်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
မေ 11, 2018

ဆဌမအကြိမ်မြောက် နှစ်ခြင်းလူငယ်စုပေါင်း သမ္မာကျမ်းစာ သင်တန်း

MBC လူငယ်ဌာန မှ ကြီးမှူး၍ ဆဌမအကြိမ်မြောက်နှစ်ခြင်းလူငယ်စုပေါင်း သမ္မာကျမ်းစာသင်တန်း ကို နိုင်ငံအတွက် လူငယ် (ရောမ ၁၃း၁-၄၊ သုတ္တံ၊ ၁၄း၃၄၊ မဿဲ ၅း၁၃-၁၄၊ တိတု ၃း၁-၂) အဓိကအချက်ဖြင့် ၂၀၁၈-ခုနှစ်၊ မေလ(၈-၁၀)ရက်အထိ သရက်မြို့ရှိ သရက် အရှိုချင်းနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင် အရှိုချင်းနှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်မှ […]