မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူမျိုးပေါင်းစုံ နှစ်ခြင်း အမျိုးသမီးများသည် နှလုံးသားချင်းဆက်စပ်၊ လက်ချင်း တွဲကာ သာသနာအမှုတော်မြတ်ကို ဆောင်ရွက်ကြရန် ၁၉၅၇-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၁)ရက် နေ့တွင် မြန်မာပြည်လုံး နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၆-ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် အသင်းချုပ်၊ အမျိုးသမီးဌာနအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ ပါသည်။